MIRADI YA JIMBO

Jimbo katoliki la mbinga lina miradi kama ifuatavyo
hospitali
shule ya msingi
shule ya chekechea
hostel za kisasa
hotel
bookshop and stationary
chuo cha computer
chuo cha ufundi stadi VETA