ST GABRIEL DISPENSARY

NI HOSPITALI NDANI YA JIMBO LA MBINGA INAPOKEA WAGONJWA MBALI MBALI PIA INA MAZINNGIRA MAZURI YA KULAZA WAGONJWA